Manja slova Veća slova RSSVijesti

26.09.2011.

Okrugli sto: Društvene mreže na internetu – mogućnosti i dileme

Razvoj informacionog društva, a naročito interneta, neminovno i snažno se reflektuje na sve segmente života i rada savremenog života. Suvišno je elaborirati značaj i mjesto koje, u našim svakodnevnim obavezama, zauzimaju internet tehnologije...

26.09.2011.

Mediji na INFOFESTU-u

S obzirom na rejting učesnika u programu i na atraktivnost tema koje se na Festivalu obrađuju, INFOFEST je uvijek izazivao veliku pažnju medija. Po dosadašnjem toku prijava, očigledno je da će i ove godine biti tako...

23.09.2011.

Snažan i sadržajan nastup Ministarstva na INFOFESTU-u

Ministarstvo za informaciono društvo i telekomunikacije Crne Gore INFOFEST tretira kao centralno mjesto za predstavljanje realizovanih projekata i najavu novih. Tako će biti i ove godine.U toku su završne pripreme za nastup pred festivalskom publikom, koji će biti ne samo sadržajan, već i efektan i atraktivan. Naime, u završnoj fazi je izrada prezentacionog filma, koji se radi specijalno za ovu priliku, a u drugom dijelu prezentacije biće demonstrirano korišćenje portala e-Uprave, kroz obavljanje konkretne usluge...

23.09.2011.

„10 ZA 10“ na INFOFEST-u

Ministarstvo za informaciono društvo i telekomunikacije Crne Gore nastavlja sa praksom stimulisanja inventivnosti mladih stručnjaka u ICT oblasti, u cilju promocije informacionog društva. Tako je, i ove godine, u transparentnoj proceduri javnog konkursa, odabrano deset najboljih ICT rješenja, urađenih na crnogorskim univerzitetima. Ova nagradna akcija Ministarstva poznata je pod nazivom “10 za 10”...

23.09.2011.

Prijedlog pravilnika o kvalitetu javnih elektronskih komunikacionih usluga

Počela je stručna rasprava povodom donošenja Pravilnika o kvalitetu javnih elektronskih komunikacionih usluga. Na našem web sajtu postavljen je Prijedlog pravilnika, na adresi http://www.mid.gov.me/biblioteka/predlozi-zakona. Stručna rasprava će trajati do 10. oktobra 2011. godine...

22.09.2011.

INFOFEST Parlament: Informacino društvo kao faktor pridruživanja Evropskoj Uniji

U formi otvorene diskusije, nakon uvodnih izlaganja, ovogodišnji INFOFEST-parlament baviće se pitanjem u kojoj mjeri dostignuti nivo informacionog društva jedne države utiče na ubrzanje njenog puta ka evropskim integracijama.U Uvodnom dijelu, imaćemo prilike da čujemo iskustva zemalja koje su već postale članovi Evropske Unije (Slovenija i Bugarska), kao i reprezente informacionog društva Hrvatske koja je uspješno završila pregovore o ulasku, nakon višegodišnjeg kandidatskog statusa...

22.09.2011.

Potpredsjednik Vlade i ministar za informaciono društvo i telekomunikacije, prof. dr Vujica Lazović otvorio konferenciju “Web Fest.Me”

Potpredsjednik Vlade  i ministar za informaciono društvo i telekomunikacije, prof. dr Vujica Lazović otvorio konferenciju “Web Fest.Me”

Izlaganje potpredsjednika Vlade i ministra za informaciono društvo i telekomunikacije, prof. dr Vujice Lazovića na otvaranju konferencije “Web Fest.Me” u Bečićima...

21.09.2011.

Potpredsjednik Vlade i ministar za informaciono društvo i telekomunikacije, prof.dr Vujica Lazović otvoriće konferenciju „Web Fest.Me“

Potpredsjednik Vlade i ministar za informaciono društvo i telekomunikacije, prof. dr Vujica Lazović otvoriće konferenciju “Web Fest.Me” u četvrtak 22. septembra 2011. godine u 1o časova u hotelu “Splendid” u Bečićima...

20.09.2011.

Otvorena IT manifestacija pod nazivom “Fabrika znanja“

Otvorena  IT manifestacija pod nazivom “Fabrika znanja“

Potpredsjednik Vlade i ministar za informaciono društvo i telekomunikacije, prof. dr Vujica Lazović otvorio je danas IT manifestaciju namijenjenu poslovnim ljudima, IT stručnjacima, kao i studentima i srednjoškolcima pod nazivom „Fabrika znanja“. Pored potpredsjednika Lazovića, na manifestaciji su govorili: prof. dr Sanja Vlahović, ministarka nauke, prof. dr Veselin Vukotić, rektor Univeziteta UDG i Veselin Jevrosimović, predsjednik Com Trade Group...

19.09.2011.

Objavljen program 18. INFOFEST-a

Organizator Festivala informatičkih dostignuća - INFOFEST 2011, objavio je programsku satnicu ovogodišnje manifestacije.U izložbenim i prezentacionim formama, predstaviće se 40 firmi učesnica i autori 25 najboljih radova odabranih po javnom konkursu.Biće održano i sedam specijalnih programa (konferencije, savjetovanja, seminari, okrugli sto ...)...