Stevan Ljumović - generalni direktor za razvoj elektronske uprave

MIDT

Stevan Ljumović je rođen 08.07.1959. godine u Cetinju.
Osnovnu i srednju stručnu školu (gimnazija) završio je u Podgorici.
Diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu u Podgorici 1987. - smjer elektronika.
Stručni ispit za rad u državnim organima položio je 2014. godine.
Oženjen je i otac dvoje djece.


Radno iskustvo:
2015-: Pomoćnik ministra za razvoj eUprave - Ministarstvo za informaciono društvo i telekomunikacije
2012-2015: Savjetnik/Koordinator u Kabinetu izvršnog direktora - Pošta Crne Gore
2007-2012: Direktor CIT-a (Centar za informacione tehnologije) - Pošta Crne Gore
1994-2007: Pomoćnik generalnog direktora – Rukovodilac sektora za automatsku obradu podataka – Republički Fond penzijskog i invalidskog osiguranja
1989-1994: Načelnik grupe za sistemski softver I obradu – Republički Fond penzijskog i invalidskog osiguranja
1988-1989: Sistem inžinjer – Republički Fond penzijskog i invalidskog osiguranja
1987-1988: Pripravnik – Republički Fond penzijskog i invalidskog osiguranja

Kontakt:
telefon: +382 20 482 425
e-mail: stevan.ljumovic@mid.gov.me