Kenan Duraković - Generalni direktor za informatičku infrastrukturu

Kenan Duraković


Kenan Duraković je rođen 12.02.1979. godine u Pljevljima.

Osnovnu i srednju stručnu školu (elektrotehnički smjer) završio je u Pljevljima.

Visoko i specijalističko obrazovanje stekao je na Elektrotehničkom fakultetu - studije primjenjenog računarstva u Podgorici.

Stručni ispit za rad u državnim organima položio je 2004. godine.

Oženjen je i otac dva djeteta.

 


Radno iskustvo:

2014- : Generalni direktor za informatičku infrastrukturu - Ministarstvo za informaciono društvo i telekomunikacije

2013-2014: Šef kabineta - Ministarstvo za informaciono društvo i telekomunikacije

2011-2013: Savjetnik u Kabinetu ministra - Ministarstvo za informaciono društvo i telekomunikacije

2010-2011: Šef odsjeka za razvoj - Ministarstvo za informaciono društvo

2009-2010: Samostalni savjetnik I - Ministarstvo za informaciono društvo

2005-2009: Savjetnik – Sekretarijat za razvoj

2002-2005: Glavni operater na sistemu - Sekretarijat za razvoj

2001-2002: Pripravnik - Sekretarijat za razvoj

Kontakt:

Telefon: +382 20 482 404

E-mail: kenan.durakovic@mid.gov.me